Algemene voorwaarden


Totstandkoming van de overeenkomst
Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen.

Levering en betaling
Alle leveringen zijn zolang de voorraad strekt en vinden pas plaats nadat de betaling door Simtasia is ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.
Na het plaatsen van een order worden de bestelde artikelen maximaal twee weken voor u gereserveerd. Na deze periode kan directe levering niet meer gegarandeerd worden.
Na ontvangst en verwerking van de betaling worden de bestelde -en op voorraad zijnde- goederen zo snel mogelijk verzonden (doch uiterlijk binnen drie werkdagen, buitengewone omstandigheden voorbehouden).

Simtasia heeft ten alle tijden het recht om een order te weigeren indien er (door bijvoorbeeld tikfouten in de weergegeven prijzen) onjuiste informatie op de site zou voorkomen (mits deze logisch gezien ook als zodanig herkenbaar is).
Ook houdt Simtasia zich het recht voor om leveringen te weigeren aan klanten die zich eerder niet gehouden hebben aan de normale gedragsregels. Deze klanten zullen bericht ontvangen dat zij uitgesloten zijn van onze diensten.

Herroepingsrecht
Binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van de bestelde goederen heeft u het recht de bestelling zonder opgave van redenen te annuleren/retourneren. De bestelde artikelen dienen dan in de originele staat en verpakking te worden terug gezonden aan Simtasia (geopende en/of gebruikte producten zijn uitgesloten van retourzending).
De kosten voor terugzending kunnen niet aan Simtasia in rekening worden gebracht.
Indien de bestelling reeds betaald is, zal Simtasia het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.

U kunt onze Algemene Voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. In verband met de beveiliging worden er geen persoonsgegevens op een on-line server bewaard. U kunt derhalve niet de gegevens van uw bestelling opvragen via internet. Hebt u vragen over uw bestelling stuur dan een email naar webshop@simtasia.eu of bel met 0182-516865.
U kunt ook het contactformulier van deze site gebruiken.

Simtasia,
Gouda,
Nederland